انواع آلرژی غذایی در سگهای خانگی

آلرژی غذایی چگونه می تواند بر سگ شما تأثیر بگذارد

دو دسته واکنش های جانبی آلرژی یا حساسیت غذایی در سگها وجود دارد که در زیر به آنها میپردازیم.

آنهایی که سیستم ایمنی بدن در آنها دخیل است (عموماً آلرژی غذایی نامیده می شود). مواردی که بدون مولفه ایمنی رخ می دهد (عموماً عدم تحمل غذایی نامیده می شود). در این مطلب انواع آلرژی غذایی سگها را بررسی نموده ایم.

ادامه مطلب