فواید تغذیه چرخشی برای حیوانات خانگی

فواید تغذیه چرخشی برای حیوانات خانگی (قسمت دوم)

اگر حیوان خانگی شما مشکل گوارشی دارد، احتمالا به این معنی نباشد که حساسیت یا آلرژی جدی در تغییر غذا وجود دارد. ممکن است غذای جدید را خیلی سریع جایگزین کرده باشید. اگر مدفوع حیوان خانگی شما تغییر کرده باشد، با نفخ مشکل داشته باشد یا علاقه ای به غذا نداشته باشد، ممکن است این اتفاق بیفتد.

ادامه مطلب