گیاه آرامبخش گربه ای

Catnip یا گیاه گربه ای (علف) در آرامش گربه ها موثر است؟🌱

صاحبان باتجربه گربه مدت هاست که قدرت Catnip یا گیاه گربه ای را می شناسند. آنها از قدرتی که نیپ گربه ای برای اولین بار بر گربه ها دارد آگاه هستند. به این گیاه در ایران، نعناع گربه ای هم گفته می شود.

ادامه مطلب

مواد مغذی بدن گربه بالغ

مواد مغذی بدن گربه های بالغ کدامند

گربه ها در حدود هفت تا دوازده سالگی تغییرات قابل مشاهده مرتبط با سن را نشان می دهند. تغییرات متابولیک، ایمونولوژیک و ترکیب بدن نیز وجود دارد. برخی از این موارد اجتناب ناپذیر است. سایرین را می توان با رژیم غذایی مدیریت کرد. گربه خود را از حدود هفت سالگی با رژیم غذایی سالمندان تغذیه کنید.

ادامه مطلب