خمیر گربه جیم کت یورینری مخصوص مجاری ادراری

خمیر گربه جیم کت یورینری مخصوص مجاری ادراری Gimcat ut balance paste وزن ۵۰ گرم

غذای کمکی برای گربه ها

جلوگیری از ایجاد سنگ مثانه

بدون لاکتوز، بدون شکر اضافه شده

تضمین سلامت دستگاه ادراری گربه ها

عاری از رنگ، مواد نگهدارنده و تقویت کننده طعم

جلوگیری از تجمع انواع خاصی از سنگ های ادراری