مدفوع سگ

مدفوع سگ ها به شما چه می گوید؟ + هر آنچیزی که باید بدانید!

به عنوان صاحب سگ، گاهی اوقات متوجه می شوید که در مورد مدفوع سگ از رنگ آن گرفته تا شکل و قوام، وسواس دارید. شاید ذهن شما مشغول این باشد که چه نوع مدفوعی طبیعی است. این درست است که هر سگی مدفوع می کند ولی نوع مدفوع سگها می تواند در مورد بیماریهای پنهان آنها به شما اطلاعات بدهد.

ادامه مطلب