درمان اضطراب گربه 2

درمان اضطراب گربه ها چگونه است؟(قسمت دوم)

مانند انسانها، هر گربه یک فرد است. برخی از گربه ها ممکن است به طور کلی بسیار آرام و به ظاهر بی خیال به نظر برسند. گربه های دیگر می توانند بسیار حساس تر باشند و بسیاری از چیزهای اطراف خود را استرس زا ببینند.

ادامه مطلب

درمان اضطراب گربه 1

اضطراب گربه؛ چگونه ترس گربه را از بین ببریم؟ + دلایل و درمان

همه ما دوست داریم گربه هایمان شاد باشند. چگونه می توانید تشخیص دهید که گربه شما استرس دارد یا خیر و برای کمک به او چه کاری می توانید انجام دهید؟ آیا هیچ وقت با خود فکر کرده اید که درمان اضطراب گربه ها چگونه است؟

ادامه مطلب