ماهی ها

بايد و نبايدهاي نگهداري اكواريوم

به طور کلِي ۵ عامل اساسِي در نگهدارِي و داشتن ِيک آکوآريوم خوب تاثِير دارند که به ترتِيب اهميت عبارتند از : – اکسيژن کافي، نور کافي ، درجه حرارت مناسب ، تغذيه صحيح ، بهداشت همه جانبه

کمبود اکسِيژن خطرناکترِين عاملِي است که به طور مستقِيم باعث از بِين رفتن سرِيع ماهي ها ي آکوآريومي مي شود .
اکسِيژن مورد نياز ماهي هاي تزييني را بايد توسط گياهان آبزي و تهوِيه آب آکوآريوم بوسيله پمپ هوا و به طور توام تامين نمود عواملي که به طور مستقيم و غير مستقِيم در تامين اکسِيژن محلول در آب دخالت دارند.

هر چه تعداد ماهِي در آکوآريومي زيادتر باشد ، تولِيد اکسِيژن در آن بايد به همان نسبت زِيادتر باشد .کمبود اکسِيژن در آکوآريومهاي پر جمعِيت بخصوص هنگام قطع برق مشاهده مي شود و اگر اقدامات لازم جهت تهوِيه آب انجام نگيرد ، ممکن است تمام يا تعدادي از ماهي ها تلف گردند . در ِيک آکوآريوم معمولي اگر به تعداد کافي ماهي رِيخته شود ، هنگام قطع برق بخصوص در شب ، ماهي ها مي توانند قسمتي از اکسيژن مورد نياز خود را از آب و قسمتي از هواِي مجاور سطح آب تامين نمايند .اگر تراکم ماهِي در آکوآريوم زِياد باشد ، جذب اکسِيژن ازآب توسط آنها مشکل شده و اگر نتوانند اکسِيژن مورد نِياز را از هوا بگِيرند همگِي خواهند مرد. تعداد ماهِي در هر آکوآريوم بستگِي به نوع ماهي ها دارد .هرچه تعداد ماهي ها کمتر باشد رشد و نمو و سلامت آنها بِيشتر و بهتر خواهد بود .

هر چه سطح آب آکوآريوم در مجاورت هوا بِيشتر باشد ، ميزان تبادلات گازِي و در نتِيجه اکسِيژن محلول در آب بِيشتر خواهد بود زياد بودن سطح آب توانايي جذب اکسِيژن هوا توسط ماهي ها را در موقع قطع برق و کم شدن اکسِيژن محلول در آب ، زيادتر خواهد کرد .آکوآريوم هاي کروي را هرگز نباِيد پر از آب نمود ، زيرا سطح تبادلات گازي بسيار کم مي شود .در اين آکوآريومها فقط بايد تا نصف آنها بايد آب ريخته شود .

گياهان آبزي و اثرات آن در آکوآريومها ، در قسمت مربوط به گياهان بحث گردِيده است .در اينجا فقط يادآوري مي شود که يکي از مهمترين آثار گياهان آبزي سبز در آکوآريومها ، توليد اکسيژن در مقابل تابش نور خورشيد و يا نورمصنوعي مي باشد .

ماهي ها و گياهان داخل آکوآريوم براِي رشد ، نمو و سلامت خود احتِياج به نور دارند.اگر در آکوآريومي گياه وجود نداشته باشد  بِيشتر گونه هاِي ماهيان مي توانند در نور کم سالم و زنده بمانند ولي رشد و نمو و تولِيد مثل آنها ممکن است به طور طبِيعِي انجام نگيرد .منظور از نور کم ، مقدار نورِي است که خواندن روزنامه در آن عملِي باشد .اگر در آکوآريومي گياهان آبزِي قرار دارد ، حتما بايد حداقل روزِي ۲ ساعت تحت تابش نور قرار گِيرد .البته تابش مستقِيم نور خورشِيد بداخل آکوآريوم ضرورِي نِيست و مي توان نور لازم را به طور غِير مستقِيم تامين نمود . براِي اِين منظور مي توان آکوآريوم را در مجاورت ِيک پنجره جنوبِي قرار داد .تابش مستقِيم نور خورشِيد ممکن است باعث افزاِيش رشد و نمو خزه ها و در نتِيجه سبز شدن آب و کدر شدن شِيشه آکوآريوم گردد .در فصل تابستان نِيز اگر نور مستقِيم به آکوآريوم بتابد ، ممکن است باعث افزاِيش بِيش از حد درجه حرارت گردد .در هر صورت براِي سلامت ماهي ها و گِياهان داخل آکوآريوم ، اگر تابش نور کمي بِيش از حد لازم باشد ، به مراتب بهتر از اِين است که از حد لازم کمتر باشد ، زيرا اگر اثرات تابش زِياد نور در آکوآريوم مشاهده شود ، بلافاصله مي توان جلوِي آن را گرفته و ِيا شدت آن را تعدِيل نمود .بنابراِين همواره بايد آکوآريوم در جاِيِي قرار گِيرد که روزانه به اندازه کافِي نور خورشِيد بطورغِير مستقِيم به آن بتابد .در صورت بکار بردن لامپ الکترِيکِي براِي تامين نور مي توان آکوآريوم را در هر نقطه اي از منزل جاگذارِي کرد.

به کاربردن نور مصنوعِي که از منبع الکترِيکِي تامين مي شود اِين مزِيت را برنور طبِيعِي دارد که کنترل ميزان و زمان تابش آن بسِيار آسان و عملِي مي باشد . ميزان و زمان تابش نور مصنوعِي به آکوآريوم، بستگِي به حجم آن دارد .

ميانگين درجه حرارت لازم براِي نگهدارِي ماهي هاي تزيينِي و با توجه به گونه هاِي مختلف آنها بِين ۲۲ تا ۲۵ درجه سانتِيگراد است

يکي از علل اصلِي مرگ و مي ر ماهي ها بخصوص در آکوآريوم مربوط به افراد تازه کار ، تغِيِيرات ناگهانِي درجه حرارت آب مي باشد .اکثراً در مواقعِي که در اثر قطع برق و يا خراب شدن بخاري ، آب آکوآريوم سرد مي شود ، مشاهده مي شود که به منظور گرم کردن آب يکي دو کاسه آب داغ در آکوآريوم ريخته مي شود ، اين خطرناکترين و بدترين کار ممکن است که به منظور دلسوزِي براِي ماهي ها مي توان انجام داد .افزاِيش ناگهاني درجه حرارت بشدت باعث شوکه شدن ماهي ها شده و اگر سبب مرگ و مير فورِي آنها نشود حد اقل سلامت آنها را مختل خواهد نمود.
هنگام تعوِيض آب آکوآريوم نيز بايد تغِيِيرات درجه حرارت بايد بخوبِي کنترل شود .ابتدا در ِيک ظرف مقدارِي از آب آکوآريوم رِيخته شود و ماهي ها و سنگ هوا در داخل قرار گِيرند .پس از تميز کردن و آب بندِي آکوآريوم ، هر وقت درجه حرارت آن به حرارت آب ماهي ها رسِيد، مي توان ماهي ها را به داخل آب انتقال داد .استفاده از آب ولرم و مخلوط کردن آن با آب سرد در خارج از آب آکوآريوم اِيرادِي ندارد ، اما از آب داغ براِي اِين منظور نباِيد استفاده کرد .

اکثر فلزات در داخل آب اثر سمي داشته و ممکن است باعث بيماري و يا مرگ ماهي ها آکوآريومي گردند . بنابراين تا حد امکان بايد از قرار دادن فلزات لخت و بدون روکش در داخل آکوآريوم خوددارِي نمود . شايد اثر سمي مس در آکوآريوم از ساِير فلزات بِيشتر باشد.آلومي نِيوم کم کم تجزيه مي شود ولي اثر سمي آن به مراتب کمتر از مس است .سرب و قلع نيز اثر سمي کمترِي از مس دارند .آهن معمولي و آهن گالوانيزه اثرات سمي در آب آکوآريوم دارند . فلزات با آمي خته شدن با آب باعث ايجاد مسموميت مزمن و گاهي حاد در ماهي ها شده و اکثرا رشد و نمو و توليد مثل آن ها را مختل کرده و گاهِي نِيز ممکن است باعث مرگ و مير آنها شوند .
بنابراِين هر نوع فلزِي که در داخل آکوآريوم قرار مي گيرد بايد داراي يک پوششي خوب و کامل از کروم بوده و يا داراِي روکش پلاستيکي باشد ، به طوري که آب به هيچوجه با آن تماس پِيدا نکند .امروزه سيمان ها و چسب هاي مخصوصي براِي پوشاندن روي فلزات داخل آکوآريوم به بازار عرضه مي شود .

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *